t="69">

stat4u

p.s.2001.03.24

S

OKRĘTY PODWODNE

"Seria II" ( L-1, L-2, L-3, L-4, L-5, L-6 )

 Duże okręty podwodne.

L 1 -  (Leniniec) W październiku 1942 roku został zatopiony w porcie w Leningradzie przez niemieckie samoloty.

L 2 -  (Staliniec) 14 listopada 1941 roku zatonął w zatoce Fińskiej po wejściu na miny.

L 3 -  (Frunzowiec) Pod dow. kmdr ppor. P. D. Gricenko. W 1942 roku przedarł się przez niemieckie zapory na Bałtyk i zatopił idący pod eskortą transportowiec niemiecki. Uniknął ataków eskorty i uszedł. Po pomyślnym oddaleniu się z zagrożonego rejonu, okręt postawił trzy linie min a drodze uczęszczanej przez statki niemieckie. Na minach tych zatonęły 2 statki. Okręt pomyślnie powrócił do bazy. 17 kwietnia 1945 roku pod dow. kmdr ppor. Konowałowa w Zatoce Gdańskiej zatopił wielki niemiecki transportowiec wojska "Goya" wypełniony ewakuowanymi.

L 6 -  (Karbonarij) Został zatopiony 18 kwietnia 1944 roku na południowy zachód od Krymu przez niemiecki dozorowiec "UJ-103".

 Dane techniczne:

Wodowany: - 1933-35

Wyporność - standardowa 1051 / w zanurzeniu 1327 ton

Prędkość - na powierzchni 14,1 / w zanurzeniu 8,3 węzła

Liczba wyrzutni torped - 6 kal. 533 mm

Uzbrojenie - 1x100, 1x45 mm, 

Liczebność typu -6

Zatopionych - 3

Wymiary - dł. - 82, szer. - 7,3, zan. - 4.

Zasięg - 6 000 Mm (9 węzłów/h), w zan. 135 Mm (2 węzły/h).