Make your own free website on Tripod.com

t="69">

stat4u

p.s.2001.03.24

S

OKRĘTY PODWODNE

"Seria IX-bis" ( S-4, S-5, S-6, S-7, S-8, S-9, S-10, S-11, S-12, S-13, S-14, S-15, S-16, S-16, S-17, S-18, S-19, S-20, S-21, S-31, S-32, S-33, S-34, S-53, S-51, S-52, S-53, S-54, S-55, S-56, S-57, S-101, S-102, S-103, S-104, S-105, S-106, S-107, S-108)

Średnie okręty podwodne 

S 5 -  Okręt ten został zatopiony 28 sierpnia 1941 roku na wschód od Tallina po wejściu na minę podczas ewakuacji z tego portu. 

S 6 -  Okręt ten został zatopiony 30 sierpnia 1941 roku na zachodnim wybrzeży Sereny przez niemieckie. samoloty.

S 7 -  Został zatopiony 21 października 1942 roku w południowej części zatoki Botnickiej przez fiński okręt podwodny "Vesihiisi".

S 9 - Zaginął 7 września 1943 roku w zatoce Fińskiej. 

S 10 -  Okręt ten zatonął 26 czerwca 1941 roku w cieśninie Irbeńskiej po wejściu na minę.

S 11 -  Okręt ten zatonął 2 sierpnia 1941 roku w rejonie Hiumy po wejściu na minę.

S 12 - Zaginął 15 sierpnia 1943 roku w zatoce Fińskiej. 

S 13 - 30 stycznia 1945 roku na północ od Łeby okręt pod dowództwem kmdr ppor. A. I. Marinesco dostrzegł i zatopił celną serią torped niemiecki statek "Wilhelm Gustloff" na którego pokładzie znajdowało się 6 tys. ewakuowanych, w tym 3700 specjalistów od U-bootów. Kilka dni później okręt zatopił inny niemiecki wielki transportowiec "General Steuben" z 3 tys. ewakuowanych z Zatoki Gdańskiej.

S 32 -  Okręt ten został uznany za zaginiony od 26 czerwca 1942 roku na Morzu Czarnym prawdopodobnie zatopiony został przez włoski okręt podwodny "CB-3".

S 33 - Służył pod dow. kmdr. por. Aleksieja na Morzu Czarnym. W Kwietniu 1944 roku zatopił 3 niemieckie transportowce i jedną barkę. 

S 34 -  Okręt ten zatonął 14 listopada 1941 roku w rejonie zachodnim Morza Czarnego wejściu na minę.

S 54 - Zaginął w maju 1943 roku na Morzu Barentsa. 

S 55 - Zaginął na przełomie października i listopada 1943 roku na Morzu Barentsa. 

 Dane techniczne:

Wodowany: - 1939-45

Wyporność - standardowa 856 / w zanurzeniu 1090 ton

Prędkość - na powierzchni 18,9 / w zanurzeniu 8,6 węzła

Liczba wyrzutni torped - 6 kal. 533 mm

Uzbrojenie - 1x100, 1x45 mm, 

Liczebność typu -38

Zatopionych - 13

Wymiary - dł. - 77,8, szer. - 6,4, zan. - 4.

Zasięg - 9 500 Mm (9 węzłów/h), w zan. 135 Mm (2 węzły/h).