Make your own free website on Tripod.com

t="69">

stat4u

p.s.2001.03.24

S

NISZCZYCIELE ESKORTOWE

"CANNON", "EDSALL", "LEVY"

Zamówione zostały równocześnie z niszczycielami typu "Buckley". W latach 1942-44 zbudowano 66 okrętów typu "Cannon"( typ DET- napęd turbin dieslowsko-elektrycznych) i 85 okrętów typu "Edsall" (typ FMR - napęd turbin przekładniowych). W zasadzie były to zmodyfikowane niszczyciele typu "Evarts". Miały większą o 200 ton wyporność bojową, były dłuższe i szersze, o nieco silniejszych maszynach, które dawały im większą szybkość. Uzbrojenie główne miały takie same jak niszczyciele typu "Evants", ale o 3 wyrzutnie torped więcej. Podobnie jak wszystkim okrętom zwiększono im w czasie wojny uzbrojenie przeciwlotnicze. 

"Levy" (DE-162) 22 sierpnia 1945 roku dowódca okrętu przyjmował kapitulację dowódcy japońskiego garnizonu atolu Mili na wyspach Marshalla.

Dane techniczne:

Wodowany: - w 1942-44

Wyporność  1,6 tys. ton

Prędkość -  21 węzłów

Załoga - 186 ludzi

Liczba wyrzutni torped -  3

Liczebność typu - 157

Zatopionych - ?

Liczba samolotów - 0

Uzbrojenie - art. gł. - 3x76,2

Wymiary - dł.- 93,3, szer. - 11,2, zanurzenie - 3,2.

Opancerzenie -?