Make your own free website on Tripod.com

t="69">

stat4u

p.s.2001.03.24

S

OKRĘTY PODWODNE

" WILK", "RYŚ", "ŻBIK"

 

"Wilk" - 1 września 1939 roku po ataku niemieckich samolotów na bazę w Pucku wraz z innymi okrętami wyszedł w morze do swojego sektora bojowego pod dow. kpt.mar. Bogusława Krawczyka. Po zajęciu pozycji na południowy wschód od Helu 2 września podchodzi do ataku na niemiecki niszczyciel co ściąga na niego ataki towarzyszących mu trałowców. 3 września stawia zaporę minową. 5 września zostaje wykryty przez niemieckie trałowce i ratując się schodzi na głębokość 87 m znacznie przekraczającą dopuszczalną dla tego okrętu. Ze względu na zakaz atakowania nieuzbrojonych okrętów 6 września rezygnuje z zaatakowania zauważonych statków wroga. Później przechodzi do nowego sektora. Przeciekająca ropa pozostawia wyraźny ślad więc nie można kontynuować działalności na Bałtyku. Ponieważ dowódca floty zabrania mu wejścia do Helu, dowódca okrętu mając do wyboru internowanie lub przejście przez cieśniny duńskie do Wielkiej Brytanii wybiera tą drugą możliwość. O godz. 20.00 14 września okręt w wynurzeniu wpływa w cieśniny. W kanale Flint spotyka idące z dużą prędkością 2 niemieckie niszczyciele, które mijają go w odległości 50 m. Przed rozpoznaniem ratuje go kłąb spalin za rufą. Po tym incydencie przechodzi na Morze Północne, gdzie 20 września spotyka się z brytyjskim niszczycielem "Sturdy", który wprowadza go do Rosyth. Po kampanii norweskiej w nocy 20 czerwca staranował na Morzu Północnym niemiecki U-boot "U-102" ciężko go uszkadzając. Uszkodzenie okrętu zmusiło dowódcę kmdr. Karnickiego do powrotu do bazy celem dokonania napraw.

"Ryś" - 1 września 1939 roku pod dow. kmdr.ppor. Aleksandra Grochowskiego po ataku niemieckich samolotów na bazę w Pucku wraz z innymi okrętami wyszedł w morze do swojego sektora bojowego. W drodze do swej pozycji dostrzegł kilka jednostek niemieckich w tym niszczyciele "Wolfgang Zenker" i "Erich Steinbrinck". W swym sektorze okręt był kilkakrotnie atakowany. 2 września bliskie wybuchy bomb głębinowych i lotniczych powodują znaczne wycieki ropy ze zbiorników. 3 września mija dla okrętu spokojnie. 4 września po północy po zauważeniu zbliżających się po plamach ropy niemieckich okrętów i nie mając żadnych szans w walce dziennej, okręt wynurza się i na największej prędkości otwiera ogień. Zaskoczone okręty wroga pozwoliły mu oddalić się. Okręt udał się na Hel, aby usunąć uszkodzenia. 7 września postawił miny w wyznaczonym rejonie, a następnie udał się do nowego sektora bojowego. 14 września okręt dostrzegł wrogie okręty, lecz otrzymał zakaz atakowania bezbronnych okrętów. Ponieważ zapas ropy był na wyczerpaniu i okręt udał się pod Sandhamm. Tego samego dnia został internowany w Vaxholmie.

"Żbik" - 1 września 1939 roku po ataku niemieckich samolotów na bazę w Pucku wraz z innymi okrętami wyszedł w morze do swojego sektora bojowego. 5 września znajduje się na wschód od Gotlandii. 9 września stawia zaporę minową 4 Mm od Jastarnii (na jednej z nich 1 października 1939 roku wyleciał w powietrze niemiecki trałowiec M-85). Po obrzuceniu bombami głębinowymi okręt miał niewielkie uszkodzenia klapy włazu na kiosku. Do środka przedostawała się woda. Wilgoć powodowała spięcia w instalacji elektrycznej. Fala zalała baterię akumulatorów. Okręt wszedł do neutralnego portu szwedzkiego Vaxholm gdzie po 24 godzinach został internowany.

Dane techniczne:

Wodowany: - 1939-41

Wyporność - standardowa 2434 / w zanurzeniu 4149 ton

Prędkość - na powierzchni 23,5 / w zanurzeniu 8,0 węzła

Liczba wyrzutni torped - 6

Liczebność typu - 3

Zatopionych - 3