Make your own free website on Tripod.com

t="69">

stat4u

p.s.2001.03.24

S

CZOŁGI I WOZY BOJOWE

WŁOSKIEJ ARMII

(CARRO ARMATO)

  

CZOŁGI

CV 33 (L3/33) - tankietka

CV 35 (L3/35) - tankietka

Fiat 3000 - czołg lekki

L6/40 - czołg lekki

Sahariano - czołg szybki

M.11/39 - ¶redni czołg

M.13/40 - ¶redni czołg

M.14/41 - ¶redni czołg

M.15/42 - ¶redni czołg

P 40 - czołg ciężki

SAMOCHODY I POJAZDY PANCERNE

Semovente M40 47/32 - działo samobieżne

Semovente M40 75/18 - działo samobieżne

Semovente M41 90/53 - działo samobieżne

Semovente M42 75/32 - działo samobieżne

Semovente M43 105/25 - działo samobieżne

M 41 - samochód pancerny