Make your own free website on Tripod.com

t="69">

stat4u

p.s.2001.03.24

S

DYWIZJE AUSTRALIJSKIE

WALCZĄCE W II WŚ

 

DYWIZJE PIECHOTY

1 Dywizja Australijska

Jednostka milicji narodowej sformowana z poborowych i weteranów I wojny światowej. Utworzona w grudniu 1941 roku. Pełniła służbę wartowniczą i garnizonową w Australii. Rozwiązana w połowie 1943 roku.

2 Dywizja Australijska

Jednostka milicji narodowej sformowana z poborowych i weteranów I wojny światowej. Utworzona w grudniu 1941 roku. Pełniła służbę wartowniczą i garnizonową w Australii. Później została przeformowana w 2 Australijską Dywizję Zmotoryzowaną. Rozwiązana w 1944 roku.

3 Dywizja Australijska

Sformowana z członków Milicji Narodowej. Utworzona w grudniu 1941 roku. W jej skład weszły: 4, 10 i 15 brygady piechoty (każda po 3 bataliony), artyleria i i inne służby. Przez pewien czas pełniła służbę garnizonową i wartowniczą. Od połowy 1942 roku została wzmocniona, przezbrojona i po dodatkowym przeszkoleniu wysłana na front do Nowej Gwinei, gdzie 23 kwietnia 1943 roku zluzowała oddział wydzielony Kanga w rejonie Mubo. 30 czerwca 1943 uderzyła od strony lądu, aby połączyć się z alianckimi wojskami które wylądowały w Zatoce Nassau. 13 lipca 1943 roku oczyściła z japończyków rejon Mubo.

4 Dywizja Australijska

Podobnie ja 3 DP złożona była z członków milicji narodowej. Utworzona w grudniu 1941 roku. W jej skład weszły: 10 i 15 brygady polowe, 2 średnia brygada, 2 i 6 brygady piechoty (każda po 4 bataliony). W połowie 1942 roku została przeszkolona do działań ofensywnych. Walczyła później na Nowej Gwinei.

5 Dywizja Australijska

Utworzona został w grudniu 1941 roku i składała się z członków milicji narodowej. Została wzmocniona brygadą regularnego wojska, przezbrojona i ponownie przeszkolona do działań ofensywnych. W sierpniu 1943 roku weszła do walki pod Salamaua.

6 Dywizja Australijska

Utworzona w ramach 2 IAF ( Imperialne Siły Australijskie ) jako jej pierwsza jednostka ( armia 1 AIF biorąca udział w I WŚ miała dywizje o numerach od 1 do 5) na początku wojny rozkazem z 28 września 1939 roku jako kontynuacja jednostek biorących udział w I WŚ. W jej skład weszły 1, 2, i 3 pułki polowe, 16, 17 i 18 Brygady Piechoty ( po 4 bataliony), 1 pułk przeciwpancerny, 1 pułk  karabinów maszynowych, batalion saperów, kawaleria dywizyjna ( 3 kompanie) i służby kwatermistrzowskie. Doświadczona jednostka złożona z weteranów, którzy od czerwca 1940 roku walczyli na froncie w Afryce Północnej. Jako pierwsza 20 stycznia 1940 roku za ocean została przerzucona 16 brygada. Następnie 11 kwietnia popłynęła 17 brygada i w maju 18 brygada. Na Bliskim wschodzie 18 brygada została przydzielona do 7 DP, a stratę tę uzupełniono reorganizując pozostałe brygady w 3 batalionowe związki. W listopadzie do dywizji przydzielono z 7 DP 19 brygadę utworzoną już w Palestynie. W kwietniu 1941 roku walczyła w Grecji. Powróciła do Australii w lutym 1942 roku. Niektóre jej oddziały służyły na Jawie w ostatnich tygodniach kampanii w Holenderskich Indiach Wschodnich. Reszta dywizji prawie do końca wojny walczyła na Nowej Gwinei.

7 Dywizja Australijska

Utworzona w ramach 2 IAF w kwietniu 1940 roku. W jej skład weszły 4, 5 i 6 pułki polowe, 19, 20 ( po reorganizacji oddana do 9 DP) i 21 Brygady Piechoty ( po 3 bataliony utworzone z części batalionów 6 DP), 2 pułk  karabinów maszynowych, 2 pułk przeciwpancerny, batalion saperów, kawaleria dywizyjna ( 3 kompanie) i służby kwatermistrzowskie. Na front afrykański została przerzucona w październiku 1940 roku. Od lutego 1941 roku walczyła na froncie w Afryce Północnej. Pierwsze walki stoczyła z wojskami włoskimi. W marcu 1941 roku w miejsce zabranej 19 brygady, dywizji przydzielono 25 brygadę sformowaną w Anglii. Brała udział jedną brygadą w obronie twierdzy w Tobruku, podczas gdy 2 inne jej brygady walczyły w Syrii przeciw francuskim wojskom Vichy. Następnie wraz z 9 DP brała udział w bitwie pod El Alamain. Powróciła do Australii w lutym i marcu 1942 roku. Wkrótce została skierowana do walk na Nowej Gwinei. 21 brygada tej dywizji 19 sierpnia 1942 roku przybyła do Port Moresby na Nowej Gwinei i natychmiast rozpoczęła marsz przez góry na pomoc oddziałowi wydzielonemu Maroubra. 29 sierpnia 21 brygada zluzowała oddział Moroubra na szlaku Kokoda. W listopadzie 1942 roku walczyła w rejonie Buna-Gona. 6 września 1943 roku wylądował na zajętym przez amerykańskich spadochroniarzy lotnisku w Nadzab koło Lae. W lipcu 1945 roku lądowała w Balikpapan na Borneo, gdzie walczyła do końca wojny.

8 Dywizja Australijska

Utworzona w ramach 2 IAF w maju 1940 roku. W jej skład weszły 10, 14 i 15 pułki polowe, 22, 23 i 24 Brygady Piechoty ( po 3 bataliony), 4 pułk  karabinów maszynowych, 4 pułk przeciwpancerny, batalion saperów, kawaleria dywizyjna ( 3 kompanie) i służby kwatermistrzowskie. Jako nowa jednostka, nie w pełni jeszcze sformowana i wyposażona została w lipcu 1941 roku wysłana na Malaje. Wycofywała się do Singapuru, gdzie resztki dywizji poddały się 15 lutego 1942 roku.  Niektóre jej oddziały wysłane zostały na okoliczne wyspy gdzie zostały rozbite po atakach japońskich. 24 brygada w styczniu 1941 roku przeszła w skład 9DP w Afryce Północnej, na jej miejsce dołączono 27 brygadę, którą następnie wysłano na Malaje. 

 9 Dywizja Australijska

Utworzona w ramach 2 IAF w październiku 1940 roku. W jej skład weszły 7, 8 i 12 pułki polowe, 25, 26 i 27 Brygady Piechoty ( po 3 bataliony), 3 pułk  karabinów maszynowych, 3 pułk przeciwpancerny, batalion saperów, kawaleria dywizyjna ( 3 kompanie) i służby kwatermistrzowskie. Najlepsza jednostka australijskich sił zbrojnych. Od lutego 1941 roku do grudnia 1942 roku walczyła w Afryce Północnej. Brała udział w obronie Tobruku od kwietnia do sierpnia 1941 roku. Dywizja wykazała się podczas tych walk niezwykłym hartem i determinacją. Następnie 3 lutego 1943 roku wypłynęła z Suezu z powrotem do Australii. Po krótkim odpoczynku i przeszkoleniu do walk w dżungli wysłana na Nową Gwineę. 4 września wylądowała koło Lae na Nowej Gwinei. We wrześniu 1943 nacierała na Finschhafen. 26 września odparła japoński kontratak pod Finschhafen. W czerwcu 1945 roku przeprowadziła desant w Brunei na Borneo. Koniec wojny zastał ja w natarciu na południe w kierunku na Sarawak.

11 Dywizja Australijska

Sformowana z jednostek garnizonu Port Moresby na Papui w końcu 1942 roku. Przez całą wojnę służyła na Nowej Gwinei.

12 Dywizja Australijska

Sformowana z jednostek stacjonujących na Terytoriach Północnych. Pod koniec wojny w ograniczonym stopniu uczestniczyła w walkach na Nowej Gwinei.

1 Dywizja Australijska Kawalerii

Sformowana z członków Milicji Narodowej. Utworzona w grudniu 1941 roku. Pełniła służbę wartowniczą i garnizonową w Australii. W marcu 1942 roku została przeformowana w 1 Australijską Dywizję Zmotoryzowaną.

2 Dywizja Australijska Kawalerii

Sformowana z członków Milicji Narodowej. Utworzona w grudniu 1941 roku. Pełniła służbę wartowniczą i garnizonową w Australii. W marcu 1942 roku została przeformowana początkowo w 2 Australijską Dywizję Zmotoryzowaną, ale po kilku miesiącach została rozwiązana.

 

DYWIZJE PANCERNE

1 Australijska Dywizja Pancerna

Sformowana w Australii jesienią 1941 roku z myślą o walkach na froncie w Afryce Północnej. W jej składzie znalazły się: 11 pułk samochodów pancernych, 16 pułk piechoty, 1 i 2 pancerne brygady (każda po 3 pułki pancerne), 108 pułk przeciwpancerny oraz inne służby. Na początku wojny na Pacyfiku nie posiadała jeszcze czołgów, ale poza tym była dobrze wyekwipowana. Zimą i wiosną 1942 roku trzymał ja w odwodzie MacArthur, kiedy przygotowywano się do obrony Australii przed spodziewaną inwazją Japońską, aż do rozwiązania w połowie 1944 roku. 

3 Australijska Dywizja Pancerna

Sformowana w Australii jesienią 1941 roku z myślą o walkach na froncie w Afryce Północnej. W dniu rozpoczęcia działań na Pacyfiku nie posiadała jeszcze czołgów oraz najważniejszego sprzętu. Mimo to dobrze wyszkolona. Rozwiązana w 1944 roku.